Little Staffs Hennessy Black

Hennie är våran egna uppfödning efter Izzy och Baloo ur Konjaks kullen.

AGD I AGHD I RLD N RLD F SE UCH Darnells Staff Baloo - Zäta 

Född 20160711

HD B 

ED 0 

Patella 0/1 (pga yttre våld) 

Ögon

Utställd med excellent CK

3:dje bästa juniortik med CK Rasspecialen 

i Gränna 2017 

BTKL 3

 Hennie såldes pga 0/1 på patella och ska därför inte gå i avel. 

Hennie 3:dje bästa juniortik med CK Rasspecialen i Gränna 2017

Rasspecialen i Gränna, Hennie blev 3 :dje bästa juniortik med CK 🌟

Hennie 8mån

Hennie 8mån